Kinderfysiotherapie

In Malawi worden veel kinderen met een beperking binnen gehouden, er heerst taboe en er is weinig kennis over behandelmogelijkheden. Om ieder kind de kans te bieden zichzelf te ontwikkelen, geaccepteerd te worden in de maatschappij en het beste uit de toekomst te halen, is fysiotherapie van belang. In 2014 zijn de eerste fysiotherapeuten in Malawi afgestudeerd. Voor specialisaties moet worden uitgeweken naar Kenia of Zuid-Afrika, het beroep fysiotherapie staat dan dus ook nog in de kinderschoenen. Veel ouders weten niet wat de fysiotherapeut voor hun kind kan betekenen, hierdoor krijgen kinderen en jongeren met een beperking niet de juiste zorg.

Van 2018 – 2020 hebben drie studenten van de masteropleiding kinderfysiotherapie (aan de Hogeschool Rotterdam), waaronder Daniëlle (secretaris) fysiotherapie opgezet in het multidisciplinaire centrum. Daniëlle heeft het project bezocht en diverse kinderen met motorische problemen gezien. Samen met de andere twee studenten in Nederland, met de gezondheidmedewerker van de kliniek en met een van de verplegers zijn behandelplannen opgesteld. Nog steeds wordt kennis overgedragen en is er contact via whatsapp wanneer zich een nieuw kindje aanmeld. 

Om de kennis te vergroten en meer naamsbekendheid van de kliniek te krijgen, met betrekking tot kinderen met een beperking, wordt maandelijks in het multidisicplinair centrum voorlichting gegeven.