Over ons

Zola Care Malawi is in 2015 opgericht onder de naam stichting Live Life Foundation. De naam is in 2021 veranderd naar Zola Care Malawi. Een nieuwe richting, een groot nieuw project rondom geboortezorg, nieuwe bestuursleden en nieuw leven met de geboorte van Zola, de dochter van onze voorzitter Mariska. Met al deze nieuwe gebeurtenissen en het feit dat we groter worden, hebben wij besloten onze naam te veranderen in: Zola Care Malawi

Zola is een Afrikaanse naam en betekent “leven, vrede en aarde”. Betekenissen die mooi aansluiten bij waar wij voor staan. Gelijkheid op aarde en een waardig, vredig leven voor iedereen, ongeacht waar je wiegje staat. Bovendien zal Zola symbool staan voor de geboortezorg. De woorden Care en Malawi vonden wij een mooie aanvulling om duidelijkheid te scheppen over waar wij mee bezig zijn: gezondheidszorg in Malawi.

Mariska de Bruijn
Voorzitter

Ik ben Mariska (1992) en werk als klinisch diëtiste. Tevens ben ik gespecialiseerd in de zorg rondom diabetes, allergieën, kinderen en ondervoeding. De opgedane kennis en ervaring kan ik in meerdere contexten toepassen. Al van kinds af aan wilde ik betrokken worden bij ontwikkelingswerk en Zola Care Malawi is mijn passie. Als voorzitter zet ik mij in voor de stichting, om samen met de Malawianen de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Daniëlle Hoefsloot
Secretaris

Mijn naam is Daniëlle (1993) en ik ben werkzaam als kinderfysiotherapeut. Sinds 2016 zet ik mij in als secretaris van deze stichting. Tijdens het bezoek aan het project in 2018 heb ik met eigen ogen kunnen zien dat iedereen zich met veel toewijding inzet om de meest passende zorg te geven. Met veel passie wil ik de (kinder)fysiotherapie in Malawi op de kaart zetten om op die manier het leven van kinderen met een motorische handicap te verbeteren. 

Madelon van Tilburg
Bestuurslid

Ik ben Madelon van Tilburg en werk bij Buurtzorg (International) als wijkverpleegkundige. Door mijn werk heb ik al veel verschillende landen bezocht en ervaren hoe de zorg is georganiseerd. Maar door een reis naar Ethiopië zag ik ook een heel andere kant. Het bezoek aan een kleine kliniek deed me beseffen dat ik graag iets zou willen bijdragen om de zorg in Afrika te verbeteren. Ik las over Zola Care Malawi in een bericht in een plaatselijke krant en het kwam allemaal samen. Als bestuurslid wil ik mij graag inzetten voor goede gezondheidszorg in Malawi. Met de wens om ‘thuiszorg’ rond de kliniek op te zetten.

Amber Groos
Bestuurslid

Mijn naam is Amber Groos (1993). Ik ben verloskundige en werkzaam als praktijklector in de vroedkunde aan de AP hogeschool van Antwerpen. Vanaf 2010 heb ook ik Afrika mogen ontdekken. Zo heb ik samen met Femke ervaring mogen opdoen als verloskundige in een Gambiaanse kliniek en ben ik in Kenia, Tanzania en Oeganda geweest. Ik ken Mariska via de organisatie die Carla en Mariska naar Malawi heeft gebracht en volg de stichting dus al vanaf het begin. Sindsdien heb ik Mariska gezegd dat ik ooit zou aansluiten. Dat moment kwam toen de stichting plannen had omtrent de bouw van een kraamkliniek. Ik ben dan ook voornamelijk bezig met de moeder en kindzorg.

Lisa Schilperoord
Bestuurslid

Mijn naam is Lisa Schilperoord (1995), verpleegkundige en sinds 2020 als algemeen bestuurslid betrokken bij Zola Care Malawi. Tijdens de verpleegkunde opleiding deed ik onderzoek naar diabetes in Gambia voor de minor ‘International Health and Development’. Na mijn afstuderen werkte ik eerst als algemeen verpleegkundige in een ziekenhuis, maar sinds de zomer van 2019 werk ik als maatschappelijk verpleegkundige bij ‘GGD Haaglanden’, bij het Centrum Seksuele Gezondheid. Dit doe ik met veel plezier, de volksgezondheid trekt steeds meer mijn interesse. Zo deed ik in 2020 de post-hbo opleiding: ‘International Public Health’, waar ik meer leerde over projectontwikkeling en -management. In mijn functie binnen de stichting zal ik mij met name richten op gezondheidseducatie en preventie.

 

Femke Roelands
Penningmeester

Ik ben Femke Roelands (1996), en sinds de zomer van 2022 penningmeester van stichting Zola Care Malawi. Ik werk als verloskundige in een ziekenhuis in Antwerpen en behaalde tevens mijn HBO-verpleegkunde diploma. In 2018 ben ik samen met Amber voor vier maanden naar Gambia afgereisd, waar we als verloskundige in een regionale kraamkliniek aan de slag zijn gegaan. Onze tijd daar heeft me enorm doen beseffen hoe belangrijk het is om de juiste voorzieningen te kunnen bieden aan moeder en kind. Via Amber werd ik al enkele jaren betrokken bij de plannen tot het bouwen van een kraamziekenhuis. Toen de vraag kwam om penningmeester te worden van deze stichting, hoefde ik dan ook niet lang nadenken en greep ik de kans aan om me in te zetten voor de gezondheidszorg in Malawi!

De gemiddelde levensverwachting in Malawi is 63 jaar, waar dat in Nederland bijna 82 is. Dat komt voornamelijk door de slechte gezondheidsvoorzieningen in Malawi. Veel mensen hebben nog nooit van Malawi gehoord en nog minder mensen kunnen het land aanwijzen op de wereldkaart. Malawi ligt in het zuidoosten van Afrika en er wonen evenveel mensen als in Nederland. Daar houdt de vergelijking met Nederland direct op. Want waar Nederland al jaren tot de tien rijkste landen van onze planeet behoort, vindt u Malawi terug onder de allerarmste. Iets meer dan de helft van de bevolking (51,5%, World Bank 2016) leeft onder de armoedegrens. Zola Care Malawi wil een verschil maken in Malawi en de bevolking een kans geven op de gezondheidszorg, die ieder mens verdiend.

De stichting is in het bijzonder actief in de regio Mzuzu, dat gelegen is in het noorden van Malawi. Waarom Mzuzu? In de omgeving van Mzuzu zijn diverse privéklinieken en een groot overheidsziekenhuis. Helaas zijn de privéklinieken en het vervoer er naartoe voor veel mensen te duur. Het overheidsziekenhuis beschikt daarnaast over te weinig doktoren en medicijnen, wat resulteert in onvoorstelbaar lange wachtrijen. Al deze redenen zijn een aanleiding geweest tot het bouwen van de kliniek in Lusangazi, 10km buiten de stad Mzuzu. Op die manier kan zorg verleend worden aan de allerarmsten en worden ook de moeilijk bereikbare dorpen van zorg voorzien.

Capuchin Mission is een missiepost die gevormd wordt door paters en nonnen uit India. Hun missie is om de inwoners van Lusangazi en omgeving een betere toekomst te geven. Sinds 1988 is Capuchin Mission actief in Malawi en in 2000 zijn zij ook in Lusangazi actief. In de afgelopen jaren zijn er verschillende voorzieningen gebouwd waaronder een kerk, middelbare school met hostel, een kleine dokters kliniek, een werkplaats voor hout- en metaalbewerking en sinds 2015 ook een bakkerij. Er zijn veel plannen om de kliniek uit te breiden tot een ziekenhuis zodat nog meer mensen geholpen kunnen worden. Met name de doelgroep patiënten die het zich niet kan veroorloven om naar verder gelegen ziekenhuizen te gaan, worden nu vaak nog benadeeld en missen hierdoor de kans op goede gezondheidszorg.

Zola Care Malawi is een samenwerking aangegaan met Capuchin Mission sinds augustus 2014 (eerste bezoek aan Malawi door Carla van der Aa en Mariska de Bruijn), omdat er een prettige manier van werken en samenwerken is. Tevens bestaat de missiepost uit een groep gedreven en betrouwbare mensen die de zelfde kernwaarden nastreven als Zola Care Malawi. Het is het streven van Zola Care Malawi om zowel financiële ondersteuning te bieden als fysieke hulp.

De jaarverslagen zijn nog onder de naam Live Life Foundation geweest. Het jaarverslag van 2021 zal onder de naam Zola Care Malawi worden geschreven. 

In het beleidsplan staan de plannen voor de komende jaren beschreven. 

Beleidsplan

Zola Care Malawi betreft een stichting zonder winstoogmerk dat onvoorwaardelijke steun biedt ten behoeve van een verbetering in de gezondheidszorg en hygiëne voor de inwoners van Malawi. Tevens streeft  de stichting naar het behoud van een gezonde financiële situatie zodat de werkzaamheden, gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit, gewaarborgd kunnen worden. Wij beseffen dat duurzaamheid hierbij een belangrijk criterium is voor de toekomst van de volgende generaties. Zola Care Malawi streeft dan ook naar het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van de projecten en hierbij gebruik te maken van lokale materialen.  

Malawi telt 18,6 miljoen inwoners, waarvan maar liefst 61.6% in extreme armoede leeft (World Health Organization, 2018)Eén van de gevolgen van deze armoede is een gebrek aan goede gezondheidszorg voor alle inwoners. De projecten van stichting Zola Care Malawi zijn gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg en het bevorderen van de zelfredzaamheid. Een respectvolle samenwerking met de lokale bevolking is hierbij van fundamenteel belang.  

 

Nauw contact met de lokale bevolking en de medewerkers op de werkvloer staat centraal bij de projecten. Samen kijken we naar waar we het verschil kunnen maken. De affiniteit met gezondheidszorg is bij onze bestuursleden zeer groot, aangezien iedereen binnen de medische sector in Nederland werkt. De doelstellingen die voorop staan zijn dan dus ook: 

  • Goede gezondheidszorgdie voor iedereen toegankelijk is; 
  • Het verbeteren van de levenskwaliteit van de inwoners van Malawi; 

Momenteel zet Zola Care Malawi zich in om te ondersteunen bij: 

  • Het verstrekken van goede medische zorg en noodzakelijke medicatie, zowel in de klinische setting als in de mobiele kliniek; 
  • Het streven naar kwaliteitsverbetering in de zorg, door uitbereiding van de kliniek naar (kraam)ziekenhuis met operatiekamers; 
  • Preventie van ziekten door het geven van voorlichting over gezondheidsonderwerpen zoals hiv/aids, malaria, gezonde voeding en persoonlijke hygiëne(o.a. mondzorg). Moeder-kindzorg en geboorteregeling; 
  • Het creëren van een gemeenschap waarin alle mensen, ongeacht een eventuele beperking, gelijke kansen krijgen door middel van het verstrekken van voorlichting over handicaps en het verstrekken van specialistische zorg, zoals kinderfysiotherapie; 
  • Het optimaliseren van de voedingstoestand van zowel kinderen als volwassenen. Ondervoeding beperken door middel van screening en actieve behandeling, middels bijvoeding; 
  • Het creëren van kansen door lokale mensen een scholing en/of baan aan te bieden binnen onze projecten.