Kraamziekenhuis

In 2018 is besloten om te starten met het opzetten van een ruimte waar vrouwen en hun kind tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed de juiste zorg kunnen ontvangen. In eerste instantie noemden wij dit de kraamkliniek, maar met de tijd werd duidelijk dat het meer moest worden dan een kliniek. Vandaar dat het de naam ‘kraamziekenhuis’ heeft gekregen. In het kraamziekenhuis zal plek zijn voor twintig vrouwen. Daarnaast worden er vier arbeidskamers en vier verloskamers gecreëerd en zullen er twee couveuses zijn, waar kinderen kunnen worden opgevangen die een moeilijke start hebben, of prematuren. Ook zullen er twee consultatieruimten, een laboratorium, een apotheek en twee operatiekamers worden gebouwd.

Het kraamziekenhuis biedt de mogelijkheid om vrouwen te begeleiden in de prenatale, perinatale en postnatale periode. Door risicoselectie en het nauwlettend opvolgen van de zwangere vrouwen, verwachten we dat het sterftecijfer van zowel moeder als kind kan worden verlaagd. Naar verwachting zal het kraamziekenhuis dienstdoen in een gebied met een reikwijdte van ruim honderd kilometer.

*In Malawi sterven 634 moeders op 100.000 bevallingen. Ter vergelijking met Nederland is dit 7 moeders op 100.000 bevallingen. Een zeer groot verschil wat er niet zou mogen zijn. Dit hoge aantal in Malawi kan verklaard worden door het ontbreken van kennis, financiële middelen en het gebrek aan hygiëne. Daarnaast bevallen veel vrouwen nog steeds thuis zonder professionele zorg, met alle gevolgen van dien. 

De planning is om in het najaar van 2021 te starten met de bouw en de verwachting is dat het project in twee jaar tijd wordt afgerond. De ontwerpen zijn gemaakt in samenwerking met Stichting Bouwen Nederland, die tevens als aannemer voor het project fungeert. Deze stichting werkt samen met lokale arbeiders, waardoor er bij dit project ook werkgelegenheid wordt gecreëerd. Tevens streven wij naar het gebruik van duurzame materialen waar mogelijk, zoals bijvoorbeeld aluminium ramen, in plaats van staal.

Wij zoeken momenteel hard naar sponsoren voor dit grote project. Bent of kent u een bedrijf dat ons een steun(tje) in de rug kan bieden? Neem dan contact met ons op! We zijn dankbaar voor alle donaties en die ontvangen wij met open armen.

3D tekening bovenaanzicht
3D tekening vooraanzicht