Kraamziekenhuis

In 2018 is besloten om te starten met het opzetten van een ruimte waar vrouwen en hun kind tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed de juiste zorg kunnen ontvangen. In eerste instantie noemden wij dit de kraamkliniek, maar met de tijd werd duidelijk dat het meer moest worden dan een kliniek. Vandaar dat het de naam ‘kraamziekenhuis’ heeft gekregen. In het kraamziekenhuis zullen 20 bedden beschikbaar zijn voor vrouwen en hun pasgeboren baby. Daarnaast komen er vier bedden waar zwangeren kunnen worden opgenomen die naar alle waarschijnlijkheid binnen 48 uur zullen bevallen en vier verloskamers, waar de bevalling kan plaatsvinden. Om ook baby’s met een moeilijke start of prematuur geboren baby’s een optimale kans te kunnen geven, zal er tevens een kleine Neonatale Intensive Care (NICU) worden gebouwd. Hier zal plek zijn voor vier couveuses en is er een optie voor moeders om bij hun kleintjes te kunnen verblijven. Tot slot zullen er twee consultatieruimten, een laboratorium, een apotheek en twee operatiekamers worden gebouwd. De operatiekamers zullen in de toekomst ook voor niet-gynaecologische ingrepen worden gebruikt.

Het kraamziekenhuis biedt de mogelijkheid om vrouwen en hun partner te begeleiden voor, tijdens en na de zwangerschap. Door risicoselectie en het nauwlettend opvolgen van de zwangere vrouwen, verwachten we dat het sterftecijfer van zowel moeder als kind kan worden verlaagd. Daarnaast willen wij vrouwen de mogelijkheden bieden om, als de situatie het toelaat, op een zo natuurlijk mogelijke manier te bevallen. Zo zullen er onder andere baarkrukken, touwen, yoga- ballen en matten beschikbaar komen om vrouwen te stimuleren in beweging te blijven en daarmee het baarproces te bevorderen. We hopen het in het ziekenhuis een fijne, rustige sfeer te creëren. Een veilige plek waar vrouwen en hun partner met een gerust gevoel heen kunnen en kennis mogen maken met hun nieuwe kindje(s).

*In Malawi sterven 634 moeders op 100.000 bevallingen. Ter vergelijking met Nederland is dit 7 moeders op 100.000 bevallingen. Een zeer groot verschil wat er niet zou mogen zijn. Dit hoge aantal in Malawi kan verklaard worden door het ontbreken van kennis, financiële middelen en het gebrek aan hygiëne. Daarnaast bevallen veel vrouwen nog steeds thuis zonder professionele zorg, met alle gevolgen van dien. 

De bouw van het ziekenhuis is in februari 2022 gestart en inmiddels zit het dak er al op en wordt er hard gewerkt aan het plaatsen van de ramen en het pleisteren van de muren. De ontwerpen zijn gemaakt in samenwerking met Eric de Ruiter van Stichting Bouwen Nederland, die tevens als aannemer voor het project fungeert. Deze stichting werkt samen met lokale arbeiders, waardoor er bij dit project ook werkgelegenheid is gecreëerd. Tevens streven wij naar het gebruik van duurzame materialen waar mogelijk, zoals bijvoorbeeld aluminium ramen, in plaats van staal.

Ondanks dat we al een heel eind zijn met het bekostigen van dit grote project, zoeken we nog steeds hard naar sponsoren voor het laatste deel van de bouw en de inrichting. Bent of kent u een bedrijf dat ons een steun(tje) in de rug kan bieden? Neem dan contact met ons op! We zijn dankbaar voor alle donaties en die ontvangen wij met open armen.