Mobiele kliniek

Sinds 2016 is er wekelijks een mobiele kliniek. Het medisch personeel van de kliniek gaat met de jeep en ambulance naar omliggende dorpen tot 100 km rondom Lusangazi, of moeilijk bereikbare gebieden. De mobiele kliniek wordt mogelijk gemaakt door de omzet die de kliniek genereert. Tijdens de mobiele kliniek wordt zowel medische zorg verleend, als medicatie verstrekt. De inwoners zijn vaak niet in staat om zelfstandig naar een medische hulppost te gaan; door gebrek aan financiën, of door gebrek aan een faciliteit in de nabije omgeving. De medische hulp is dan ook erg welkom. Zeker in het regenseizoen, is er een grote toestroom van patiënten, door het aantal zieken door malaria. Om het sterftecijfer te verlagen en beperken is de medische ondersteuning van groot belang.

De mobiele kliniek is elke week in een ander dorp. Het programma wordt mondeling aan de dorpsgenoten doorgegeven, zodat iedereen weet wanneer er medische hulp aanwezig is. Tijdens deze dagen is de opkomst gigantisch, van 100-300 mensen per dag. Tevens wordt door de gezondheidsmedewerker Mhoni een verzoek ingediend bij de dorpshoofden om de vrouwen en kinderen uit te nodigen. Omdat de vrouwen niet in de gelegenheid zijn om naar de moeder-kind kliniek te komen in Lusangazi, krijgen zij tijdens de mobiele kliniek voorlichting over gezonde voeding en hygiëne, Ook worden de kinderen gewogen en wordt de voedingstoestand bepaald. Ondervoede kinderen krijgen een verwijzing voor aanvullende supplement voeding, welke zij op een locatie in het dorp kunnen ophalen. Door de mobiele kliniek zijn al veel ondervoede kinderen geholpen en in een betere voedingstoestand terecht gekomen. Naast ondervoeding en malaria bij zowel kinderen als volwassenen, zijn andere veel voorkomende gezondheidsproblemen onder andere: hoge bloeddruk, nierproblemen, problemen met zicht en ogen, diabetes, buiktyfus, oncologie en schildklierproblemen.

Wilt u meer weten over dit project of een bijdrage leveren zodat we dit belangrijke werk voort kunnen zetten, kijk dan op de pagina: kom in actie of neem contact met ons op.