Multidisciplinair centrum

Sinds 2015 is het aantal patiënten in Pio Health Center enorm toegenomen. Het is een goed teken dat mensen vertrouwen hebben in de kliniek en medische hulp zoeken. De kliniek biedt zowel ruimte voor individuele zorg als groepsvoorlichting. Omdat de toestroom alsmaar toeneemt, is de kliniek simpelweg te klein om al deze patiënten de juiste zorg te bieden. Dit resulteerde in lange rijen en patiënten die na een dag wachten weggestuurd werden om het de volgende dag opnieuw te proberen. Om dit in de toekomst te voorkomen is het multidisciplinaire centrum gebouwd en zal de kliniek verder worden uitgebreid tot ziekenhuis.

Het doel van Zola Care Malawi is om de kwaliteit van gezondheidszorg te verbeteren. Nog beter is het om ziektes te voorkomen. Door de uitbreidingen, zal er meer ruimte zijn om aan de preventie van ziektes te werken en de algemene kennis over gezondheid bij de lokale bevolking te vergroten. Een multidisciplinair centrum, waar zowel een voedingskundige, verpleegkundige, psycholoog en fysiotherapeut samenwerken aan optimale zorg. Door verschillende disciplines dicht bij elkaar te hebben, zal dit resulteren in lagere ziektekosten en efficiëntere zorg. De patiënt hoeft zo niet meer naar verschillende ziekenhuizen af te reizen.